Cập nhật FutureAdPro 2.0 ngày 16/04/19 – Sắp mở lại bảo mật OTP

FutureAdPro 2.0 sẽ trở lên bảo mật hơn, lớp bảo mật OTP đang được lập trình bổ sung!

Chúng tôi muốn FutureAdPro cung cấp các công cụ bảo mật tiên tiến nhất cho người dùng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nghiên cứu phát triển Mật khẩu một lần (OTP) cho nền tảng.

Nó sẽ được yêu cầu trong mỗi lần đăng nhập vào FutureAdPro. Sẽ có 2 phương pháp khác nhau để lấy mật khẩu một lần: bằng e-mail hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng Google Authenticator (GA).

Nhóm FutureNet

16.04.2019
About

FutureAdPro Vietnam Team - Số 1 Châu Á về nền tảng kiếm tiền với FutureAdPro! ☞http://bit.ly/thanhvienfutureadprovietnamteam

Posted in Cập nhật FutureAdPro 2.0 Mới Nhất, FutureAdPro, FutureAdPro 2.0, Tin Tức FutureNetTagged with: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.